Kilise

KİLİSE / MS 6. yüzyıl

 Yerleşimin yüksek olan güney bölümünde kamu yapıları bulunmaktadır. Kentte en iyi korunmuş kamu yapılardan birisi doğu-batı doğrultusunda 4 mekândan oluşan kilisedir. Yerleşimin en yüksek noktasına M.S. 6. yüzyılda inşa edilmiş kiliseye güneydeki avludan girilmekte, yapının içinde ise bir vaftiz havuzu bulunmaktadır. Zerzevan Kalesi’nde ele geçmiş ve şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde olan bronz bir kova bulunmaktadır. Yüzeyinde eski Yunanca “ΥΠΈΡ ΕΥΧΉC ΚΑΙ CΩΤΗΡIΑC ΑΝΤΙΠAΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤOC ΤΟY ΟIΚΟΥ ΑYΤΟY ΚY­ΡΙΟC ΦΥΛAΞΙ CΑΙ (Antipatros’la ailesinin dileğinin -veya adağının- kabul edilmesi ve selameti için. Tanrı sizi korusun)” yazıtı yer alan ve kiliseye ait olan kova kilisenin inşa tarihiyle aynı döneme M.S. 6. yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Kaydet

Yorumlara kapalıdır.

  • visitors yesterday
    visitors total
    visitors online