Yeraltı KİLİSESİ

YERALTI KİLİSESİ / MS 3-7. yüzyıl

 Yerleşimin merkezinde, önceki evresi Roma Dönemi olan kaya mezarından dönüştürülmüş, burada yaşayan ilk Hıristiyanların kullandığı yer altı ibadethanesi bulunmaktadır.  Başlangıçta ana kayaya oyularak yerin altına inşa edilmiş, yedi basamaklı, tek girişli, üç klineli bir mezardır ve M.S. 3. yüzyılda kullanılmış olmalıdır. Sonrasında Roma dünyasında Hıristiyanlığın serbest bırakılmasıyla birlikte, burada yaşayan küçük bir grup ibadetlerini mezarı dönüştürerek bu yapıda gerçekleştirmişlerdir. Bu evrede doğu kline iki taraftan yontularak ve üzerine haç işlenerek dönüştürülmüş, doğu duvarlarına yine haç ve bazı karakterler kazınmıştır. Kuzeyde bulunan kline ise tahrip edilerek ikinci bir kapı girişi haline dönüştürülmüş, kapının her iki tarafına ise haç işlenmiştir. Mekânın ibadet amaçlı kullanılmış olmasından dolayı, güneydeki klinenin tavanına havalandırma amaçlı geniş bir oyuk açılmıştır. Yapının dışında, hemen ön tarafında, vaftiz için kullanılmış, ana kayaya oyulmuş bir havuz yer almaktadır. Ayrıca ibadethanenin doğu duvarına kandil konulması için bir niş açılmıştır. Bu durum ibadethanenin aydınlatılarak akşamları da kullanıldığını göstermektedir. Yerleşimdeki ayakta kalan büyük kilise ise sonradan burada yaşayan cemaatin sayısının artmasıyla inşa edilmiş olmalıdır.

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Yorumlara kapalıdır.

  • visitors yesterday
    visitors total
    visitors online